گاما کانتر تک کانال Gamma Counter

تک کانال همراه با برنامه نرم افزاری تحت ویندوز (انواع ویندوز xp-7-8)

قابلیت تعریف بینهایت تست

تعریف بینهایت استاندارد

سیستم open

انجام عملیات کانت در دامنه 1 تا 60 ثانیه یا بالاتر

رسم نمودار هر بیمار در فرمتهای مختلف و قابلیت اصلاح و تغییر

ذخیره اطلاعات همه بیماران

انجام متد بصورت خطی , نقطه به نقطه و .....

همراه با شیکر انکوباتور گاما