آون خلاء     Vacuum Oven

  • حجم 30 لیتر
  • رنج دما از 20 تا 200 درجه سانتیگراد
  • تمام دیجیتال و قابل برنامه ریزی

 

 

 

دستگاه مرتبط :

آون و فور دیجیتال

انکوباتور CO2