Sediment shaker

 • با دور استاندارد ویژه لوله های ESR .و سر وته شدن کامل لوله جهت اختلاط بیشتر.
 • با ظرفیت قرار گیری 28 لوله سدیمان ( 2 * 14 )
 • موتور با قابلیت کارکرد 24 ساعته مداوم . بدون صدا .
 • بدنه با رنگ الکترواستاتیک ضد خوردگی وزنگ زدگی ومقاوم در برابر مواد مختلف شیمیایی .
 • با طراحی مناسب وانحصاری وبرای اولین بار در ایران .
 • Blood bank shaker

  • جهت بانک خون با صفحه نگهدارنده بگ خون .
  • موتور با قابلیت کارکرد 24 ساعته مداوم . بدون صدا .
  • دارای حرکت الاکلنگی استاندارد.
  • بدنه با رنگ الکترواستاتیک ضد خوردگی وزنگ زدگی ومقاوم در برابر مواد مختلف شیمیایی .
  • با طراحی مناسب وانحصاری وبرای اولین بار در ایران .