Roller mixer

 • موتور DC با توان وکارکرد 24 ساعته مداوم و بدون صدا .
 • موتوربا 36 (رولر تخت) دور در دقیقه (مطابق با استاندارد های علمی هماتولوژی) در حرکت چرخشی و سرو ته با زاویه شیب علمی هماتولوژی برای اولین بار در ایران .
 • بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک استاتیک و ضدخوردگی و مقاوم در برابر مواد مختلف شیمیایی و زنگ زدگی .
 • با طراحی مناسب .
 • Butterfly Roller mixer

  • موتور با توان وکارکرد24ساعتهِ مداوم و بدون صدا .
  • موتوربا 15 دور در دقیقه به صورت حرکتسر و ته و چرخشی .
  • مطابق با استاندارد های علمی هماتولوژی و بهترین نوع حرکت جهت ایجاد مخلوطی هموژن و بدست آوردن جوابی صحیح تر .
  • با طراحی مناسبِ دستگاههایِ cell counter ، جهت جلوگیری از خشک شدن خون در اطراف درب لوله های CBC با حرکت سرو ته لوله .
  • قابلیت دوران و مخلوط نمودن همزمان بصورت سر و ته و چرخشی (ROLLING & INVERSION ) .
  • بدنه فلزی با رنگ استاتیک و ضد خوردگی و مقاوم در برابر مواد مختلف شیمیایی و زنگ زدگی .
  • برای اولین بار در ایران .