automatic & intelegency burner

 • اولین بار در ایران
 • دارای چشم الکترونیکی جهت تشخیص لوپ یا پنس و دست کاربر .
 • دارای سنسور دمایی دقیق.
 • دارای ولوم تنظیم حساسیت سنسور و مقدار یا ارتفاع شعله و زمان روشن بودن شعله.
 • دارای کلید روشن و خاموش کلی .
 • دارای لوله اتصال به گاز شهری و کپسول و شیر ضربه ای .
 • دارای ریگلاتور دقیق جهت تنظیم گاز ورودی .
 • قابل نصب در هود لامینار بدون نگرانی از افزایش دمای داخل و آسیب دیدن فیلترهای هپا
 • دارای ولوم تنظیم مقدار زمان فندک اتوماتیک . استریل کردن لوپ -سوزن - دهانه پی پت یالوله آزمایش در 5 ثانیه ودمای 800 درجه جایگزین مناسب برای شعله ( بک گاز ) با ایمنی بیشتر و گرمای کمتر محافظت از فیلتر هپا در هودهای لامینار.
 • حفظ گردش هوا در زیر هود خصوصا هنگام استفاده از مواد فرار زیر هود و نیز جهت کشت بیهوازی
 • طراحی زیبا و شکیل با راندمان بالاو رده انرژی A .