سروفیوژ  و میکروفیوژ   digital serofuges & microfuges & microhematocrit

 • مدل بدون زغال دیجیتال (فرکانسی) و معمولی دیجیتال .
 • دارای موتور مخصوص سرفیوژ از کمپانی esex انگلستان .
 • تمام دیجیتال و دارای نمایشگر LCD و یا مدل انالوگ با نمایشگر 7Sig .
 • دارای پانل کنترلی فینگرتاچ یا ولومی آنالوگ جهت تنظیم و کنترل دور و زمان .
 • دارای دامنه دور تا 6000 و2800 دور در دقیقه با دقت تاکومتریک 1 دور در واحد زمان .
 • دارای هد استاندارد پلی کربنات و پلکسی گلاس 18 شاخه .
 • دارای قفل درب اتومات برقی .
 • دارای جک گازی جهت درب .
 • دارای بدنه فلزی با رنگ الکترو استاتیک ضد خوردگی و زنگ زدگی .
 • میکروفیوژ و میکرو هماتوکریت سری PC-2000

  • مدل معمولی دیجیتال .
  • تمام دیجیتال و دارای نمایشگر LCD و یا مدل انالوگ با نمایشگر 7Sig .
  • دارای پانل کنترلی فینگرتاچ یا ولومی آنالوگ جهت تنظیم و کنترل دور و زمان .
  • دارای دامنه دور تا 2800 دور در دقیقه با دقت تاکومتریک 1 دور در واحد زمان .
  • دارای هد استاندارد پلی کربنات و پلکسی گلاس 18 شاخه .
  • دارای بدنه فلزی با رنگ الکترو استاتیک ضد خوردگی و زنگ زدگی .