بن ماری خشک دیجیتال Digital dry bath


 • دارای فلت (صفحه ) آلومنیومی فشرده جهت جایگذاری لوله های مختلف نسبت به سفارش (لوله همولیز, لوله فالکون, ظرف سمن , لوله PT,PTT,aPTTو....).
 • دارای صفحه نمایشگر LCD و پانل کنترل فینگرتاچ جهت نمایش دمای دلخواه و دمای موجود یا REAL.
 • دارای دامنه دمایی انتخابی از دمای محیط تا 180+ درجه سانتیگراد (روتین دمای محیط تا 45+ درجه) بسته به نوع آزمایش مورد نیاز .
 • دارای دقت 0.1 درجه .
 • دارای سیستم اتوکالیبره دمایی جهت انجام آزمایش در کلیه محیطها .
 • دارای سیستم کنترلر Auto Fuzzy جهت کنترل دقیق دمایی .
 • قابلیت تنظیم دما و زمان بصورت دیجیتال .
 • مناسب جهت تستهای انعقادی PT,CT,aPTT
 • بدون نیاز به بن ماری تر .
 • مناسب جهت بخش نمونه گیری و برای لوله های Clot جهت کاهش زمان سرم گیری .
 • جلوگیری از خیس شدن لیبل های روی لوله و جداشدن آنها و نیز جلوگیری از پاک شدن نوشته های روی لوله ها در استفاده از بن ماری سرولوژی (تر).
 • دارای ظرفیتهای مختلف جهت لوله های مختلف و یا ترکیبی چندین لوله مختلف .
 • طراحی سفارشی در سایزها و حجمهای مختلف .
 • دیگر مدلها ی دستگاه :
 • درای بلوک.
 • هیتینگ فلت .
 • بن ماری کوپن و بتا استار (تست آنتی بیوتیک شیر ).
 • بنماری تست سمن .
 • کوره BOD متر .

دیگر دستگاههای مرتبط :

بن ماری سرولوژی

بن ماری جوش و سرولوژی

بن ماری سرد و گرم