میکرو اسپین

مینی فیوژ اسپین جهت سانتریفیوژ  اسپین و جداسازی نمونه ها جهت انواع میکروتیوب 0.5 و 1 و 1.5 با هدهای مخصوص در زمینه های مهندسی ژنتیک , بیوشیمی , بیوتکنولوژی و ایمونولوژی و  ... استفاده میگردد .

دستگاه دارای دو حالت اسپین کوتاه و کلید اسپین طولانی میباشد .

Specifications

Parameter

Value

Speed of rotation

Up to 2800 rpm

Acceleration time

3 sec

Continues work time

Up to 20 min

Rotor capacity

12xl.5ml  12*1ml  12x0.5 ml+Squar Rotor

Voltage

220 V, 50 Hz

Dimensions

145x160x150 mm

Weight

2.1 kg

Compatibility with the requirements of electro safety

Class 01